Σχεδίαση Ολοκληρωμένου Συστήματος Pay-As-You-Throw (PAYT)

Σχεδιασμός, για λογαριασμό της SCIROCCO A.E., πρωτοτύπου συστήματος ζύγισης απορριμάτων ημιυπόγειων κάδων και cloud portal συλλογής και ανάλυσης δεδομένων με σκοπό την εφαρμογή Pay-As-You-Throw πολιτικών σε Δήμους.

 Έργα   Ιουλίου 4, 2022

Σχεδίαση Ολοκληρωμένου Συστήματος Pay-As-You-Throw (PAYT)

Σχεδιασμός, για λογαριασμό της SCIROCCO A.E., πρωτοτύπου συστήματος ζύγισης απορριμμάτων ημιυπόγειων κάδων και cloud portal συλλογής και ανάλυσης δεδομένων με σκοπό την εφαρμογή Pay-As-You-Throw (PAYT) πολιτικών σε Δήμους.

Copyright © 2014-2024 Deltalab Logo. All Right Reserved.
RSS