Πολιτική Απορρήτου.

ΕΚΔΟΣΗ 2.0 - 25/05/2018.

1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για την απλή περιήγηση στην ιστοσελίδα, συλλέγεται η ΙΡ, ο τύπος της συκευής περιήγησης και κανένα προσωπικό στοιχείο του Χρήστη.

Για την συμπλήρωση και αποστολή της φόρμας επικοινωνίας από τον Χρήστη, θα ζητηθούν ορισμένες προσωπικές πληροφορίες, όπως το όνομα, το επίθετο και το email του Χρήστη.

Το deltalab.gr συλλέγει τα παραπάνω αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα όταν ο χρήστης συμπληρώνει την φόρμα επικοινωνίας που αναφέρεται πιο πάνω.

Η διεύθυνση IP καθορίζεται από τον παροχέα της σύνδεσης μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στη συνέχεια στο deltalab.gr. Η διεύθυνση IP κρατείται για τεχνικούς λόγους, καθώς και για θέματα που άπτονται της ασφάλειας των συστημάτων του deltalab.gr (server, database, δικτύου κλπ) ενώ παράλληλα αξιοποιείται για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων. Η διεύθυνση IP πρόσβασης του χρήστη στις σελίδες του deltalab.gr δύναται να γνωστοποιηθεί, εφόσον ζητηθεί, τηρουμένης της κατά Νόμον προβλεπόμενης διαδικασίας, από τις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές ή άλλες κρατικές αρχές.

2. ΔΙΑΓΡΑΦΗ, ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το deltalab.gr παρέχει στους χρήστες του τη δυνατότητα να διαγράψουν οποτεδήποτε τα προσωπικά τους στοιχεία και πληροφορίες, να τα διορθώσουν και να τα επικαιροποιήσουν.

3. ΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ SITES

Το deltalab.gr δύναται να περιλαμβάνει links (δεσμούς) προς άλλους δικτυακούς τόπους (websites), οι οποίοι δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους ιδιοκτήτες τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το deltalab.gr για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που οι φορείς αυτοί ακολουθούν.

4. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών του deltalab.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει). Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει τροποποίηση του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση το deltalab.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών.

Η χρήση των Υπηρεσιών του deltalab.gr συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος.

Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στην παρούσα οφείλει να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του deltalab.gr.