Πολιτική Cookies.

ΕΚΔΟΣΗ 1.0 - 25/05/2018.

1. COOKIES

Το deltalab.gr χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών και των σελίδων του.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία σε μορφή .txt που αποστέλλονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή κάθε χρήστη, εφόσον ο χρήστης έχει επιλέξει να δέχεται cookies. Τα cookies χρησιμοποιούνται μόνο για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του deltalab.gr, όπως ενδεικτικά:

  1. Για την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών στους χρήστες.
  2. Για την καταγραφή γενικών στοιχείων επισκεψιμότητας.

Ο χρήστης του deltalab.gr μπορεί να ρυθμίσει το φυλλομετρητή του (browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες Υπηρεσίες του deltalab.gr, είτε να μην επιτρέπει την χρήση cookies σε καμία περίπτωση.

Το deltalab.gr ακολουθεί απαρέγκλιτα την ελληνική νομοθεσία περί Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων. Τα στοιχεία που δηλώνονται στις ανωτέρω περιπτώσεις, δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές) και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης.

Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για:

  1. Tην εκπλήρωση των όρων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει το deltalab.gr στους χρήστες του.
  2. Tην εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του δικτυακού τόπου.

Κατ' εξαίρεση το deltalab.gr μπορεί να γνωστοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών του στις εξής περιπτώσεις:

  1. Έχει τη ρητή συγκατάθεση χρηστών για τη καθ' οιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων.
  2. Εάν απαιτηθεί από τον νόμο, από απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή.

2. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ COOKIES ΣΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ & ΔΙΑΓΡΑΦΗ.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας στο διαδίκτυο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποτραπεί η αποθήκευση των cookies στον σκληρό σας δίσκο ή/και να ερωτάστε κάθε φορά για την απόρριψη ή την αποδοχή (ενεργοποίηση) κάθε συγκεκριμένου cookie στον υπολογιστή σας.

Μάθετε περισσότερα για τα cookies εδώ: https://www.aboutcookies.org

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγράψετε τα cookies που έχουν ενεργοποιηθεί ξανά, ακολουθώντας τις οδηγίες του κάθε περιηγητή (Browser).