Σχεδιασμός και ανάπτυξη της Mobile εφαρμογής της FirmPlay, Inc.

Εφαρμογή για Android, iOS και iPad, για την πρωτοποριακή ολοκληρωμένη πλατφόρμα Employee Advocacy της εταιρείας “FirmPlay, Inc.”. Απαιτητική εφαρμογή η οποία εξυπηρετεί δεκάδες χιλιάδες χρήστες κυρίως σε Αμερική, Ευρώπη και Μέση Ανατολή.

🤝 Έναρξη συνεργασίας με την εταιρεία FirmPlay Inc.

Έναρξη συνεργασίας με την εταιρεία FirmPlay Inc., που εδρεύει στις ΗΠΑ, για το σχεδιασμό και την υλοποίηση έξυπνης web πλατφόρμας προσλήψεων προσωπικού – https://www.firmplay.com/