Κατασκευή website της Green Ventures Ltd.

Διαχείριση κινδύνου & επενδύσεων. Απαιτητικό έργο με τεχνολογίες αιχμής και κρίσιμες λειτουργίες συναλλαγών (Μετοχές, Forex, CFDs, Commodities, κλπ) και σύνδεση με πλατφόρμες πιστωτικών ιδρυμάτων.