Κινητή εφαρμογή “EASY COMPOST”

Το “Easy Compost” είναι ένα έξυπνο σύστημα οικιακής κομποστοποίησης για τον έλεγχο της διαδικασίας και τη βελτίωση της κομποστοποίησης σε οικιακούς κομποστοποιητές. Σχεδιασμός αρχιτεκτονικής συστήματος και πιλοτική κινητή εφαρμογή.

Δημοσιεύθηκε την
Κατηγοριοποιημένα ως Έργα

Κατασκευή website της Green Ventures Ltd.

Διαχείριση κινδύνου & επενδύσεων. Απαιτητικό έργο με τεχνολογίες αιχμής και κρίσιμες λειτουργίες συναλλαγών (Μετοχές, Forex, CFDs, Commodities, κλπ) και σύνδεση με πλατφόρμες πιστωτικών ιδρυμάτων.