Ολοκλήρωση του επίσημου διαδικτυακού τόπου του Δικτύου ΦΟΔΣΑ

Το Δίκτυο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Δίκτυο ΦοΔΣΑ), είναι ο φορέας επιστημονικής και συνδικαλιστικής έκφρασης των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) της χώρας. [diktiofodsa.gr]

 Έργα   Απριλίου 27, 2019

Ολοκλήρωση του επίσημου διαδικτυακού τόπου του Δικτύου ΦΟΔΣΑ

Το Δίκτυο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Δίκτυο ΦοΔΣΑ), είναι ο φορέας επιστημονικής και συνδικαλιστικής έκφρασης των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) της χώρας. [diktiofodsa.gr]

Copyright © 2014-2024 Deltalab Logo. All Right Reserved.
RSS