Ολοκλήρωση του διαδικτυακού τόπου του Ελληνο-Φινλανδικού επιμελητηρίου (fhcc.gr)

Το ΕΛΛΗΝΟ-ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ, ιδρύθηκε το 1995. Σκοπός του Επιμελητηρίου είναι η ανάπτυξη, η προβολή και η προώθηση των εμπορικών και επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ Φινλανδίας και Ελλάδας.

 Έργα   Απριλίου 5, 2019

Ολοκλήρωση του διαδικτυακού τόπου του Ελληνο-Φινλανδικού επιμελητηρίου (fhcc.gr)

Το ΕΛΛΗΝΟ-ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ, ιδρύθηκε το 1995. Σκοπός του Επιμελητηρίου είναι η ανάπτυξη, η προβολή και η προώθηση των εμπορικών και επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ Φινλανδίας και Ελλάδας.

Copyright © 2014-2024 Deltalab Logo. All Right Reserved.
RSS