🤝 Έναρξη συνεργασίας με την εταιρεία FirmPlay Inc.

Έναρξη συνεργασίας με την εταιρεία FirmPlay Inc., που εδρεύει στις ΗΠΑ, για το σχεδιασμό και την υλοποίηση έξυπνης web πλατφόρμας προσλήψεων προσωπικού – https://www.firmplay.com/