🤝 Έναρξη συνεργασίας με την εταιρεία FirmPlay Inc.

Έναρξη συνεργασίας με την εταιρεία FirmPlay Inc., που εδρεύει στις ΗΠΑ, για το σχεδιασμό και την υλοποίηση έξυπνης web πλατφόρμας προσλήψεων προσωπικού – https://www.firmplay.com/

 Έργα   Οκτωβρίου 5, 2018

🤝 Έναρξη συνεργασίας με την εταιρεία FirmPlay Inc.

Έναρξη συνεργασίας με την εταιρεία FirmPlay Inc., που εδρεύει στις ΗΠΑ, για το σχεδιασμό και την υλοποίηση έξυπνης web πλατφόρμας προσλήψεων προσωπικού – https://www.firmplay.com/

Copyright © 2014-2024 Deltalab Logo. All Right Reserved.
RSS