Ολοκλήρωση του website της DAX ONOMA TECHNOLOGIES

Ολοκλήρωση του website “onoma.com” της εταιρείας DAX ONOMA TECHNOLOGIES. Εταιρεία με μακρά διαδρομή στο χώρο του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού στην Ελλάδα και πελατολόγιο σε αρκετές χώρες της Ευρώπης και της Αφρικής.

Ανανεωμένο website της SCIROCCO A.E. και Ψηφιακή Προώθηση

Προσαρμοσμένο website της εταιρείας SCIROCCO A.E. (scirocco-sa.eu) με βελτιστοποίηση για μηχανές αναζήτησης (SEO) και υπηρεσίες ψηφιακής προώθησης (email marketing). Για τις ανάγκες της εταιρείας επίσης, κατασκευάσαμε σύστημα Intranet με Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων (DMS).

Κινητή εφαρμογή “EASY COMPOST”

Το “Easy Compost” είναι ένα έξυπνο σύστημα οικιακής κομποστοποίησης για τον έλεγχο της διαδικασίας και τη βελτίωση της κομποστοποίησης σε οικιακούς κομποστοποιητές. Σχεδιασμός αρχιτεκτονικής συστήματος και πιλοτική κινητή εφαρμογή.