Έναρξη συνεργασίας με την εταιρεία FirmPlay Inc. στις ΗΠΑ, για το σχεδιασμό έξυπνης web πλατφόρμας προσλήψεων προσωπικού – https://www.firmplay.com/ 🤝